หนังสือชุดพุทธรรมคำกลอน

หนังสือพระธรรมคำกลอนชุดการงานคือการปฏิบัติธรรม
หนังสือพระธรรมคำกลอนชุดปริศนาธรรมเซ็น

หนังสือพระธรรมคำกลอนชุดมองแง่ดีเถิด
หนังสือพระธรรมคำกลอนชุดศีลธรรมกับมาเถิด

หนังสือพุทธธรรมคำกลอนเส้นทางแห่งความสุขเย็น