หนังสือชุดแนวเซ็น

หนังสือคำสอนของฮวงโป
หนังสือนิทานเซ็นมหรสหพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

หนังสือพุทธทาสกับเซ็น
หนังสือสูตรของเว่ยหล่าง