หนังสือธรรมะชุดทูนธรรม

หนังสือแก่นพุทธศาสตร์ (Heartwood of the Bodhi Tree)
หนังสือธรรมะยี่สิบสี่เหลี่ยม (The 24 Dimensions of Dhamma)

หนังสือแนวปฏิบัติวิปัสสนาลัดสั้น (A Shortcut through Vipassana Meditation)